arrow

Mēs augstu vērtējam savu reputāciju, tāpēc visas pūles veltām tam, lai katrs pasūtījums tiktu izpildīts kvalitatīvi un savlaicīgi.

Pakalpojumi

arrow Atkritumu apsaimniekošanas sistēmu audits:

SIA „APIKO” ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” prasībām, kā rezultātā esam tiesīgi veikt izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšanu. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmu auditu veicam kā neatkarīga trešās puses institūcija.

Balstoties uz uzņēmuma profesionālo pieredzi finanšu pārskatu auditos un iegūtajām zināšanām darba gaitā, piedāvājam sniegt kvalitatīvus videi kaitīgu preču un iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu pārskatu audita pakalpojumus saskaņā ar klienta prasībām un ievērojot likumdošanas normas.

Apsaimniekošanas sistēmu auditēšana tiek veikta saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” (19.06.2007.).

Mūsu kvalitātes politika nozīmē:

arrow Uz klientu orientēta pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar klienta prasībām un noteiktos termiņos;
arrow Ieviestās un izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas regulāra pārskatīšana un uzlabošana;
arrow Kompetents personāls ar virzību uz izaugsmi un jaunu zināšanu apgūšanu;
arrow Likumdošanas prasību ievērošana un izpratnes veicināšana starp klientiem;
arrow Pārbaudītu audita procedūru piemērošana;
arrow Darba rezultātu analīze un savlaicīga preventīvo un korektīvo darbību veikšana;
arrow Atbilstošu resursu nodrošināšana

Citi pakalpojumi:

Grāmatvedības pakalpojumi

Kontakti


Your message has been sent. Thank you!
Kontakti un rekvizīti
SIA APIKO
LV40103286668

Juridiskā adrese:
Dzelzavas iela 117, Rīga LV-1021
Fiziskā adrese:
Dzelzavas iela 117, Rīga LV-1021

Rekvizīti
Luminor Bank AS
S.W.I.F.T: NDEALV2X
LV71RIKO 0002 9302 0945 6
LV17NDEA0000 0827 0390 1
Email
apiko@apiko.lv
Tālrunis
+371 27766730 ; +371 67338156
Mēs sociālajos tīklos: